PROJEKT-56-K-SAM-2-MOD - Fernmeldeaufklärung der Bundesmarine, Marinefernmeldesektor 73

Direkt zum Seiteninhalt
KOTLIN 56 K SAM-2-MOD KLASSE
EX - "SPRAVEDLIVYY"
"WARSZAWA"

"NESOKRUSHIMYY"
"SKRYTNYY"

"SOZNATELNYY"
WRACK - "SPRAVEDLIVYY"
WRACK - "WARSZAWA"
Zurück zum Seiteninhalt