PROJEKT-56-K-SAM-2 - Fernmeldeaufklärung der Bundesmarine, Marinefernmeldesektor 73

Direkt zum Seiteninhalt
KOTLIN 56 K SAM-2 KLASSE
"NAKHODCHIVYY"

"NASTOYCHIVYY"
"NASTOYCHIVYY" - DETAIL

"SKROMNYY"
"VOZBUZHDENNYY"

Zurück zum Seiteninhalt