PROJEKT-56-K-SAM-2 - Fernmeldeaufklärung der Bundesmarine, Marinefernmeldesektor 73

Direkt zum Seiteninhalt
KOTLIN 56 K SAM-2 KLASSE

"NAKHODCHIVYY"

"NASTOYCHIVYY"

"NASTOYCHIVYY" - DETAIL

"SKROMNYY"

"VOZBUZHDENNYY"
Zurück zum Seiteninhalt